Маькарло

Цхьан гIалгIай юрта яхаш хиннай Дала теха хоза йоI. Цох бIаргтоха ухаш хиннаб Iалаьмате дукха нах. Хьаьший чубаьхка Iохайшача, моаршал-денал хаьтта даьлча цу цIен несо оалаш хиннад:
— Тамаш йолаш саг я ер тха йиIиг-м. БIарза я, къора я, меттаза я, хIаьта а хьаьший дIахадац укх цIагIара.
Из къамаьл дIахезача хьаьший дукха ца говш дIаболхаш хиннаб, юхадоагIаргда тхо аьле. Бакъда цкъа цу йоIах бIаргтоха цун фусаме вессав хIаман хьисап долаш, хьаькъале, маькара зIамига саг, шийна уллув новкъостий а болаш. Хьачуенача несо, массаза а ше деш дола къамаьл дича, цу зIамигача саго аьннад:
— ХIаман зем баккха бIаргаш да, аьннар-дувцар хаза лергаш да, ала аргIа йолча дош ала бага мотт ба. Тхо саго хьехар де дезаш дац, оахоша бена никъ бовзаш да. Iодилла дезар Iодилла а хьалъэца тоам бар хьалъэца а ховргда тхона. Наьха хабарах тешаргдолаш дац. Маьха тIехьа дода тай дика, хилча догам хоза хул.
Цу къамаьлах кхийттача несо дIа ара а яьнна йоI чуяйтай. Цо ше чуяьлча хьаьшашка мерза моаршал хаьттад. ТIаккха зIамигача саго аьннад йоIага, цу дIаара яьннача хьа несо яхачох хьакхетадел тхо, хьо бIарза я, къора я, меттаза я ма аьларий цо.
Цул тIехьагIа йоIо жоп деннад:
— БIарза я яхилга да, го ца дезар гуш яц яхилга. Къора я алар да — хаза аргIа йоаца къамаьл хозаш яц яхилга. Меттаза я аларца да, сайна тIа доацар дувцаш яц алар.
Цигга зIамигача саго аьннад:
— Хьо санна йола йоI лехаш лелаш, дукха зама яьккхай оаха. ДIахо фу дича бакъахьа да, оаха бенача наькъа раьза йий хьо?
Цу хаттара духьала йиIий жоп хиннад иштта:
— Сай даьна духьала яргйолаш яц со. Цудухьа сай дас даьчоа раьза хургъя со.
Цига чехка цIа баха, зоахалола нах хьа бахкийта, из йоI йийхай цу зIамсага. Иштта маькарча зIамсаго лехад шийна дика нускал. Уж ираз долаш гIоза бахалба!

Хамхой Дауд

№ 56 (11992), шоатта, 14 апрель, 2018 шу, суббота, 14 апреля 2018 года

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *