Ахчо дарба ма дой

Мехка юкъарча транспорта чура къамаьл

Мехка юкъарча автобусаца Наьсаре йолчахьа Iочудолхаш дар тхо. Кагий нах а, боккхагIбараш а бар йодача хIаманца шоай балхашка кхыча гIулакхашка дIа-хьа болхаш.

 • Водитель, Iа да тика юхе соцайоре цу чу цхьа яшка дIачу а кховдаяь юха сиха араяргьяр со хьоца дIа а йоагIаргйолаш, сабардергдарий Iа сона?
 • Ай, даьра хац сона-м! Автобус йизза нах чу а багIаш хьога хьежа йиш йий са?
 • Со дукха-м гац хьона!
 • Остановке хьежаш а ма йоаккхий ши-кхо минот ха-м, сиха йоагIа ма йоахий цо, сабардергда вай, – аьлар цхьан кхалсаго.
 • Ловча хилда из шо духьала деце аьнна, – автобус соцайир лоаллаш хинначо.
 • Кхалсаг аз новкъостал де хьона, могаргдий хьона? – хаьттар цхьан зIамигача сага.
 • А, еза яцар ер-м, дукхавахалва хьо, – аьнна ший яшка а ийца тика чу дIачуяхар кхалсаг.
 • Хьагучох кIолдаш я цо тика чу дIачулураш, цох хIама хьадоагIа. Цудухьа цунна цамагар кхера везац хьона, зIамига саг, – аьлар цхьан къонахчо.
 • Ахча яхий Iа, ахча чIоагIа хIама я! – аьлар дехьа ваьгIача воккхача сага.
  Из цхьа хIама ала воалилга а ховш цунгахьа лерг дилла ладувгIаш бар нах.
 • Цамогаш хинна метта ежа кхалсаг, Iа ахча а денна базар тIа гIо хьайна аьлча цу сахьате йийрза а йирзе, хьаметта а яй дIайода. О, ахчанца дика тов кхалнах. Ахча дика хIама я!
  Цу ханна ена хьачуяьлар тика чу дIачуяха кхалсаг. Автобус дIахо йолаелар ший пассажираш а ийца.

И. Айюбов