Гош лаз укхан!

Новкъа латтача цхьан йоккхача сага кулг ма айданге а маршрутни автобус соцайир из лоаллашволчо. ХIа аьнна ше хьачуйоаллаше аьлар йоккхача сага:

 • Дукхаяха из, йиIиг, цигахьа дIахо ховргъярий хьо. Гошта хала да сона.
 • Аз сайна хьалаьца мотиг я ер, цигахьа Iоха мегаций хьо? – хезар книжка дешаш яьгIача йиIийгара хьа.
 • Даьр со-м ховргья дIахо из ца хой а, хьайолелахь, йоккха саг, укхаза Iохалахь, со дIатIехьашка йоалл хьона, – аьнна цун моттиг а йита дIахояьлар юкъара ха хургйола кхалсаг.
 • Iохайше довлал хIанз, тIехьатIайоагIа машен хьатIакхачалехьа, – аьнна цхьа во тIа а чайха нах дIа-хьа нийсбенна бовлалехь автобус дIаэккхийтар лоаллаш волчо.
 • Хьаькъал дика хIама я. Бакъда книжка дийшадар аьнна хулаш дац из. Хьай хьашт мел да книжкаш а деша, йоазув а де, амма хьона хала ма хеталахь, йоI. Цох хIама-м дац хьа керта чу, – кхессар газела чу хьалхашкарча гIанда тIа ваьгIача воккхача сага йоIах бехк а боаккхаш.
 • Дукха ца говш Iояла езаш яр со, воти, цудухьа яланзар со-м IотIехьашка. Цу тIа даьнна дале, шийна моттиг йолча Iохайча валацй саг? – цIимхара дар йиIий духьала лер.
 • ХIайт, маьржа-яI, хьо йига ца мел везачо. Эхь а хетий хIамах! – эггIаза чIоагIа вахавар воккха саг йоIа.
 • Водитель, соцаелахь укхаза! – ше яьгIачара дIакхайкар йоI.
  Остановке дIатIакхаьчча юстара а яьккха соцайир автобус.
 • Гош лаз укхан! Дала лораве шох, ма корзагIдаьлар шо! – из а аьна Iояьлар моттиг дIа ца хецаш яьгIа йоI.
 • Даьллахьа хьашт доацар да-кх аз леладер а, сай цIагIа ца ягIаш. Сенна дезар сона ер? Да ма хьакха укх къоанала! – нахах бехк хеташ, сагота яр йоккха саг.
 • Хьо бехке йолаш хIама дац. Сагот ма де. Дала ца денначунга хилац эздел. Iа дехарг ца а хьежаш тхох цаI ханнахьа IотIехьашка ваьннаваларе хургдоаца дов дар из. Тхо да бехке, хьа къоанал яц, – аьлар цхьан кхалсага.
 • ХIайт, маьржа-яI хьо дунен! Дика саг я аьнна тешал а даь, кхоана цхьанне маьре югаргья-кх хьона из кхалсаг. Даьллахьа цо фу хьехаргда ший берашта? Телхай зама, телхад адамаш! – уйлангахьа ваха вагIар воккха саг ше шийца лувш санна.