Шоана дукхагIа эшар из

ДIа латтачара хьа наькъа а тIа ийккха, новкъа йоагIача газела духьала ийккха кулг лостадир цхьан ха яхано йолча кхалсага.

 • Наькъ тIара дIа а яле юстара яла! – аьлар чура дIааракхайкача водитела.
  Газел сеца ма сецанге хьачу а яьнна хьалхашка моттиг йолча Iохайр йоккха саг.
 • Дукхаяха, нани ниI хьатIакъовлалахь вай, – дехарца аьлар газель лоаллашволчо.
 • Бехк ма баккхалахь, со-м из ше хьатIакъовлалуш я мотташ яр, аьнна ниI хьакъайлар кхалсага.
 • Мехкараш тIайийтта йохаяьй ниI. Хьалха яр из ше хьакъовлалуш. Боккхийча наьха мо а боацаш мехкарий низ чIоагIагIа ба.
 • Ай хIама дергдац, кхы мехкарий а хургбац уж-м. Кхалнаха тIа ма дахьий оаш-м мел телхар.
 • Ноаноша боча а лелабеш, цIагIа хIама хьадайтац царга, цудухьа ханна бола низ ба дегIаца.
 • Ноанош-м ма дайтар царга из, шоаш ба-кх хIама хьа цадер.
 • Дайтац хьона, нани, цудухьа маьре ма бахинге магац сона аьле, кертах пахашк а хьоарчайий Iоховш. Ноаной ба царна из хьийхар.
 • Водитель кхаьннена хьалхара дIаэцал, – аьнна лоаллаш волчунга ахча дIакховдадир тхьовра денз йист ца хулаш яьгIача йоIо.
  Шийна юха доагIа ахча хьа а ийца, газела чу ягIача шин йоккхача сагага аьлар цо:
 • Аз дIаденнад шоана наькъа доагIар. Iодовла мара дезац шоана, шоаш дIакхаьчача.
 • Ай Дала дукхайоахае хьо, хIана лора Iа из. Шоана дукхагIа ма эший из, тхона-м пенси а доагIар, – аьлар цхьан йоккхача сага.
 • Далийт Iа, хIама дергдац. Дала сагIа долда цунна. Дала беркате моттиг нийсйойла, – аьлар шоллагIча йоккхача сага.
 • Хьажал, цох хургья хьона дика цIен-нана, эздел, гIулакх доал цун дегIах, – аьлар водитела.
  ЙоI цар дувцар шийна ца хозаш санна кеп увттайой а эхь хеташ, цIий а енна ягIар. Со дукха ца говш Iоваьлар.

Матенаькъан Илез