Skip to main content

Ахархой арабаьннаб кхашка

Кхаш тIара балхаш дIахьош да вайцига. ДIадувш долча ялата тIахьожам беш, эшача кхоачамга хьожаш ба юртбоахама гIулакхах йолча министерствон болхлой. ДIахьоча балхах дийцар, цу гIулакха тIахьожам беча наха керте латтача Бекбузаранаькъан Дауда.

Агроном волча Гаркхой Адама белгалдир, ялат дIаде къоастадаь лаьтта 922 гектарага кхоачаш да, аьнна. «Таханарча дийнахьа 175 гектар мукх дIабийннаб оаха; 200 гектар лоацаш, хьажкIа йийннай; 20 гектар дIаеннай коартола. ХьажкIаш кхы а дIаювш латт. 500 гектар лаьтта да цу ялата дIаденнар. Цул совгIа, дIадийннача ялата, из дикагIа хьахургдолаш, молхаш тохаш да тхо», — дийцар агронома.

Юртбоахама гIулакхех йолча министерствос белгалдир, кхаш тIара болх баха беззача боараме дIабодаш хилар: «Ялат дIадувш йола ха гаьнаяьлар вайцига, догIаш латташ хиларах. ХIанз даггара дIаювш латт хьажкIа. Ер бутт йистебалалехь, дала мег тхо. ДогIаш юха дола ца лой, ший ханнахьа а дика а дIачакхбаргба болх».