Skip to main content

БатIал-Хьажий вахарера доккхий таьрахьаш

«БатIал-Хьажа ГIалгIайчен халкъа дагахьа вах»

Укх шера массехк доккха таьрахь да, Сурхо тIарча БатIал-Хьажий вахара наькъаца дувзаденна. Эггара хьалха белгалдаккха деза, цхьаццаболча цун вахар тохкаш хиннача наха из 1821 шера ваьв яхаш хилар. Вешта аьлча, укх шера цун нийсса 200 шу дуз. Бакъда берригаш а бац, из таьрахь бакъдеш. ШоллагIа цун вахарца дувзаденна доккха таьрахь да, цун да-нана 1831 шу тIакхоачаш, кхы тIехьагIа боацаш, дунен чура дIабаха хилар дувцаш.

Цу хьакъехьа язду «БатIал-Хьажа ГIалгIайчен халкъа дагахьа вах» яхача, Белхароев Хьажбикара Iаддал-Iазита оттадаьча китаба тIа. Вешта аьлча, кIезигагIа дале а, 190 шу даьннад уж вахарцара къаьста. КхоалагIа доккха таьрахь да шейха-устаза вахарцара белгалдаккха дезаш, укх шера 110 шу дуз, из низагIа мехкахваьккха, шозлагIа Калуге Iовахьийта. Из хиннад 1911 шера. Цигара, дийна волаш, кхы цIа а венавац из.