Skip to main content

ГIалгIайче бокъонах доацаш, кхыча мехкара нах миграционни учете оттабаь моттиг нийсъенний

Россе а ГIалгIайчен а бокъонаш лораерий органий болхлоша, бокъонах доацаш арахьара вайцига хьачубаьхка нах миграционни учете оттавеш дола хьал тохкаш бола болх дIахьу.

Цу тайпара ГIалгIай Республике гIолла йолча МВД УВМ, ГIалгIай Республике гIолла йолча МВД ЦПЭ, Назрановски районе гIолла йолча Россе ОМВД, ГIалгIай Республике гIолла йолча МВД УНК, ГIалгIай Республике гIолла йолча МВД УОООП службай болхлоша, ГIалгIай Республике гIолла йолча Россе УФСБ болхлошца цхьана дIабихьача оперативно-розыска балха гучадаьлар вай республике Узбекистанера вена 10 саг ший доалахьарча цIенна тIа язваь миграционни учете оттаваь хилар. Цунах тахан хоам бир, ГIалгIай Республике гIолла йолча МВД пресс-служба.

Цу сага духьала ст. 322.3 РФ УК зуламдара гIулакх хьадийллад.