Skip to main content

ГIалгIайче тика чу мах беш лаьтта кхалсаг ялар бахьан долаш уголовни гIулакх хьадийллад

Газ эккхар бахьан долаш буача кхачана тика чу кхалсаг енний

Назранерча тика чу Картоева, Тангиева улицаш вIаший къоасттача буача кхачана тика чу лаьтта кхалсага йоккхий човнаш хилар газ эккхара бахьанах. Из чIоагIа хала йолаш больнице кхаьчар, массехк ди далалехьа дIакхалхар.

РФ УК «Кхерамзленна Iалашо янза болх беш хиларах» йолча статьях ялх шу набахтен ха тоха йоагIа, аьнна хоам бу вай республике гIолла йолча Российски Федераце СУ СК.

Хоам бу, «хьалххе а ховш да, лаьттана кIалхьара газ йоаггIача бесса дIа-юха луш ца хиларах, Картоева улица тIа хьаиха газ хьаIайна хиннай тика чу, бахьан из долаш лотаенний».