Skip to main content

ГIалгIайчен прокуратуро кхо уголовни гIулакх хьадийллад дукхача квартирай цIа хьалдеш тийшаболх баь хиларах

Прокурораша баьча балха материалашка хьежача ГIалгIайчен дукхача квартирай цIа хьалдеча тийшаболх юкъе баларах кхо уголовни гIулакх хьадийллад, аьнна хоам бу «Сердало» газетага ГIалгIай Республика Прокуратуре.

Хоам бу ГIалгIай Республика, Назранерча прокуратуро, наьха лоткъамашка хьажжа, ООО «Парэксстрой Санкт-Петербург» гIишлонхоша наха тийшаболх баь хилар тахкар.

ТIахьожам лоаттабеча ведомство яхачох, 2013-ча шера денз — 2016-ча шерашка кхаччалца йолча хана лакхехьа ювцача организаце болхлоша, цхьаболча вай бахархошкара дукха ахча хьаийцад, Базоркина проспектах, иштта Назранерча Чеченская улицах хьалдеш латтача дукхача квартирай кхаь цIагIа цу наха тховкIийле ергъя аьнна, уж цIенош хьалдара цхьаккха тайпара каьхат а доацаш. ООО «Парэксстрой — Санкт-Петербург» шийна тIаийца декхараш кхоачашдаьдац, гIишло таханналца хьалъянза йиссай.

Прокуратуро ше баьча балха материалаш лоткъам эцара органашка дIаяхьийтай. Уж тахкачул тIехьагIа зулам даь хиларах дола кхо уголовни гIулакх хьадийллад РФ УК 159ст. 4 ч. (тийшаболх барах, наьха доалахьар тийшача балхах лочкъадарах). Республика прокуроро, уголовни гIулакх тахкара ше тIахьожам лоаттабу.