Skip to main content

ГIалгIайчен шахьарий бахархошта, урамаш тоаяра, дизайн-проекташ хьалхайоах

ГIалгIайчен Шолжа-шахьара бахархошта, урамаш тоаяра йола, дизайн-проекташ хьалхайоах.

«Комфортная среда» яхача программага гIолла тоаеш йола, цхьацца даькъа тIара моттигаш я цу тIа ювцараш.

ХьатIадоагIача шера тоае лерхIаш я Бохтаранаькъан Бембулата цIерагIа, Грозненская, Ленина — оала урамаш. Юрта тоае езача урамий шишша дизайн-проект я. Юртхоша хьахаржачул тIехьагIа, дIатIадахийта дезар дIа а лоархIаш уж тоае лерхI, шахьара кулгалхоша бахархой цудухьа тIахьех, шоашта бакъахьа хетар харжара.

Урамашка асфальташ дохкаргда, улувра наькъа оагIонаш тоаяь хургъя, бийсана йоагаю сердал а массанахьа йолаш хургъя.

Кхаж тассара йилла ха, маьтсела бетта 30-ча дийнахьа йистейоалаш хилар бахьан долаш, шахьара кулгалхоша бахархой тIахьех, сихагIа цар шоай оаз, бакъахьа хетача урама кхаж тассарца дIаялара.

Массане а цхьана, вай воашта могар дергда, вай шахьар цаI дикагIчарех хилийтара, — лоархI Шолжерча мэре.