Skip to main content

ГIалгIайчен Шолже Iочуоттача, сийленг хьалдара балхаш дIадоладаьд

ГIалгIайчен Шолжа-Шахьаре Iочуоттача, сийленг хьалдара дола гIишлон балхаш дIадоладаьд, шахьара куц-сибат тоадарал совгIа, шахьар социально-экономически дегIайоагIаш хилара тешал ду цо, аьлар «Сердало» газетага шахьара даькъ тIарча кулгалхоша.

«Шахьара кулгалхо Iумаранаькъан Аслан, горсовета депутатаца Оздой Ингисханаца, ший гIончашца Заьзганаькъан Мусайца, Беканаькъан Халидаца цхьана хьежар сийленг хьалдара гIишлон болх дIа мишта бода», — йоах хьабайтача хоамо.

ХIанз укх сахьате, болхлой кхера Iобиллара гIум хьарцара балхаш дIахьош ба, сердалон бIоагIий IодогIара кIоагаш даьхад, иштта кIийле чIоагIъяьй.

Шахьар йовзийтаргйола гIишло хьалъю балхаш дIадоладаьд карарча шера бекарга бетта. Ахка хьадоаллашехь, из сийленг Шолжа бахархой а хьаьший а гIадбугаш латташ хургда.