Skip to main content

ГIалгIайчен УнахцIенон министерстве нах тIаийбеш ди хилар

ГIалгIайчен УнахцIенон министерства кулгалдеча Балай Мухьмад-Башира нах тIаийбеш ди хилар. Ший балха новкъосташца цхьана, наьха хаттарашка, царна дукхагIча даькъе дагадоахкараш фуд тахка ди къоастадир кулгалхочо.

Таханарча дийнахьа, эггара чIоагIагIа наха эшараш дукха мах бола молхаш я. Масала, астма яхача халача лазарах бер цамогаш долча дас дехар дора цун дарбан эша молхаш вIаштIехьа яха гIо де шийна яхаш.

Цул совгIа, дукха моттигаш я арахьа дарба де дIабаха наьха аьттув боацаш. Цу оагIон шоашта гIо де яхараш а кIезига бацар. ХIара сага дег чу къувлачунга ла а дийгIа, Мухьмад-Башира чIоагIо елар, низ дIакхоача аьттув лургба ше, аьнна.