Skip to main content

Харцо йоаржаеча наха тIахьожам чIоагIбеш латт вай мехка

ГIалгIай Республика правительстве хьалхарча вице-премьера декхараш кхоачашдеш волча Йовлой Мухьмада кулгалдеш, йоккха совещани дIайихьар. Дувца оттадаь дош — социальни бувзамга гIолла дувца йиш йоаца, нах тувлабу къамаьлаш доаржадечарна духьалара болх чIоагIбар.

Миннаца кулгалхочун гIонча Мизенаькъан Руслана дийцачох, зе деча нахацара болх боаггIача боараме дIахьош ба тахан. Белгалдир, «Сердало», «ГIалгIайче» газеташа а цу гIулакха духьала шоай даькъа болх белга. Телевидени, радио гIолла «ПIаьраска бийса», «КъурIан», «Хьаькъала оаз», «Керттерадар» яхача передачешка гIолла тIабех бахархой нийсача наькъа тIа.

Иштта хьокх, терроризмах, экстремизмах хула зенаш гойташ дола кинош. Кийча да «Экстремизм — наха ду зулам» яха кино а. Мизенаькъан Руслана аьнначох, тахан эггара чIоагIагIа кхерам боаржабер я «Колумбайн» яха, зуламхоша вIашагIъелла меттиг. Цу юкъе дукхагIбараш — дешархой.

Гучадаьннад, вай республике, из зулама кIоаг могбеш кхо моттиг хинналга. ЦПЭ МВД ГIалгIай мехка отдела кулгалхочун гIонча Меданаькъан Ахьмада хьоахадир, интернете гIолла даржача зуламан духьала, чIоагIбе безача белхах. Нах тувлабара тIехьа зуламхоша къахьег социальни бувзамашка гIолла. Укх шера цу тайпара ши меттиг гучаяьнний.

Цар кхел тахан Iаьдалга я. 48 меттиг я харца къамаьлаш доаржаду каьхаташ кийчъдеш, 792 публикаци я экстремизмах хьокхалуш, царна юкъера 697 Iаьдало дIакъайлай, зуламхой кхел ювцаш латт. Цу хьаькъехьа тохкам дIахо бодаш латт. ВIашагIкхетаре дийцар, нах дукхагIа хулача меттигашка, терроризма духьала йола материалаш йоаржаяр. Хьоахадир, наха Iаьдалга герз дIачутелача гIулакхах. Шоай лоIаме из дIачулурашта, ахчанца совгIат деш хиларо, пайда бергхилар чIоагIдир.