Skip to main content

Хатар хиннача МагIалбика бахархошта новкъостал деш да

Юртахошта долча новкъостала

МагIалбика района Йоккхача Ачалкхен бахархошта чIоагIа мух хьакха хатар хиларах новкъосталде дIадоладаьд. Оаха аьннача бесса, юртхошта материальни гIо дара декхар тIадиллар ГIалгIай Республика кулгалхочо Калиматанаькъан Махьмуд-Iаьлас.

Цул хьалхагIа ГIалгIай Республика гIишлон министерства говзанчаш, ГIалгIай Республика МЧС болхлой, района а юрта а администрацей викалаш чубоагIаш йола комисси вIашагI а елла, массанахьа чакхбаьнна гIо де дезараш белгалбаьхар, хинна зе дIа а лоархIаш.

Цу тайпара цхьан дийнахьа Йоккхача Ачалкхен бахархошта I500 лист шифер, 100 куб хьу елар, аьнна хоам бу «Сердало» газетага МагIалбика района администраце. Из таро хилар ГIалгIайче дегIайоалаяра Къаман фонд бахьан долаш, Калиматанаькъан Махьмуд-Iаьлас из мо дола хатар эттача вай бахархошта новкъостал дара аьнна вIашагIъеллаяр.

Белгалдаккха деза, ГIалгIай Республика дегIайоалаяра Къаман фонд тIахьех, вай бюджетера ахча дала йиш йоацача моттигашка новкъосталдара. ГIалгIай Республика НФР таронаш йолча наьха, ший доалахьара хIама леладеча наьха чотах я.

Иштта фонда чотах ший алапий дIахьожаду ГIалгIай Республика кулгалхочо Калиматанаькъан Махьмуд-Iаьлас.