Skip to main content

Хица дувзаденна кхоачамбоацараш юстардоахаш латт

Вайна дика довзаш да, укх тIехьарча хана хица нийслуш дола кхоачамбоацараш. Цхьадолча бахьанех хин турбаш лелхаш, е къаьнаяраш хувцаш хиларах; дукхаза хоам баьб бахархошка, хий хургдац, аьнна.

Цудухьа Наьсарен Iаьдал цу тайпара хица ювзаенна нийслуш йола моттигаш тоаеш ба, наха хий хургдолаш.

Базорканаькъан проспекте бахача нахагара лоткъамаш ух дукхагIча даькъе. Болх сеца цхьа ди а хиннадац, нах чубахача дукхаза вIаштIара даьча цIен лармашкара хий хьаозаш бола болх дIахьош ба.

Администрацен болхлой теркама юкъе да из гIулакх.

Бахархоша белгалду, шахьара Iаьдала оагIорахьа цу деша терко еш хилар, иштта цар сатувс, диканца балхаш йистедахарга, — йоах хьабайтача хоама тIа.