Skip to main content

Хин гIулакх тоаде лерхI

Илдарха-ГIалий тIара хин гIулакх тоаде аьнна, 55 млн сом ахча хьожаде лерхI цу лостамагIа йолча ганзо. «Шахьарера хин гIулакх чIоагIа воча хьале латта дукха ха я. 90% хин турбаш, хьогге шоаш дуаргдар диа яьннай, тишъенна, хувца езарех я.

Шахьара таро кхоачам болаш яц, из гIулакх аттачахьа даккха. Илдарха-ГIала геттара шеръеннай, дукха нах хьаух укхаза баха, цунга хьежжа, кхоачамбоацараш а дукхагIа нийслу», — белгалду шахьарерча мэре болхлоша. Хьадувцачох, цу проектага гIолла, хин гIулакх аттачахьа даргда. 93 км дIалоацаш йола хин турбаш хувца лерхI ца говш. Керда яраш цалелхара, мукх цаяара дикагIа хургья.