Skip to main content

Контрактах тIема гIулакх кхоачашдечар моттиг хьайийллар Наьсаре

Из цхьаькха а кIийле я, шоай лоIаме а болаш, сийлен эскаре баха безам бараш хьахаржара. Контрактах амал де болхараш, массаза а балха говзал йола, хьаькъал дола нах хул. Уж нах кийча ба шоай Даьхе лорае а, эшача духьалъотта а, кхерамзленна Iалашо лоаттае а, цудухьа цар гIулакхаш, дицлургдоацаш, дахаш хул наха юкъе, уж шоаш а иштта наха лоархIаш чакхбоал.

«Вайцига контрактах амал де болхачар тIема гIулакх дегIадоаладича бакъахьа хургда. Цу гIулакха вай де дезар да — наха юкъе из болх дIабовзийтар, дIабоаржабар, цунах бола хоам бахархошта даим лоттабар.

Наха ховш хила деза, контрактах тIема гIулакх Iомаде водачунна малагIа хьалаш, бокъонаш я. ДIагойташ хила деза, цунах хьабоала пайда малагIа ба. Контрактах тIема гIулакх де баха раьза бараш хьахаржара болх ший аргIагIа дIахьош ба. Оттадаьча декхарел совдоалаш да вай таханарча денга кхоачашдаьр, дале а, дIахойодача хана, из болх кхы а дикагIа хилийта хьожаргда вай.

Аьттув хилба вай; Даьхенна тIехьале, цунна лоархIаме дола хIамаш лораде; эшача российски эскара низ духьалбаккха; вай хьамсара мохк, вай Даьхе лорае», —  аьлар цу кхетаче венача ГIалгIай Республикан кулгалхочо Келаматанаькъан Махьмуд-Iаьлас.