Skip to main content

Магаса а Экажкъонгий-Юрта а бахархой цхьан дийнахьа свет хургъяц

Тахан Магас-шахьара а Экажкъонгий-Юрта а бахархой бIарччача дийнахьа свет йоацаш хургба.

Цунах шахьара бахархошка хоам бир шоай Инстаграм оагIон тIа мэре болхлоша.

Свет хургьяц 17 июне 10.00. даьлча денз 17 сахьат даллалца.

Цунна бахьан да Магас а кхыйолча шахьара энергобоахамий а подстанцешка ремонтни болх дIахьош хилар.