Skip to main content

МагIалбика-Кхалера керда ишколаш хьалъярга хьежар

ГIалгIайчен МагIалбика-Кхалера (районера) администраце викалаш хьежар, керда ишколаш хьалъеча даькъ тIа болх мишта дIахьош ба.

Уж баха хилар Йоккхача-Ачалкхе, хилар хургйолча кхаь дешара моттигага хьожаш, царех шиъ 720 моттига лаьрхIа я, цаI — 540. Уж хьалъеш я «Дешар» яхача къаман программага гIолла.

ГIишлон балхаш дIахьош да тIатеIIа.

Керда дешара моттигаш таханарча дено дIадеххача беса хургья. Керда ишкол хьалъяро таро хулийтаргья цу юрта бахача наха хьалхашка латта дукха декхараш кхоачашде: деша дагIа бераш цхьан сменах даха, берашта а боккхийчарна а лерттIа вахара хьалаш хилийта», — аьлар «Сердало» газетага МагIалбика доал деча даькъ тIарча администраце.