Skip to main content

Мах берий балхага хьежар

Экономикахи финансехи бола Шолжа-Шахьарерча администрацен болхлой, мах беча моттигашка хьожаш хилар. «Шахьаре хIама хьадерашта хьалхадаьккхар, эквайринг юкъейоалае аьнна. Хьалхарча бетта йола тариф 1% хургья, дIахо — 1,6%. Хьахулаш бола пайда 80 эзар сомага кхоачаш хуле, йоал лохлу. Касса аренд 990 сом да бетта», — йоах тхога бенача хоамо.

Цу гIулакха болча болхлоша наха хьалхадоаккх, эквайринг, картаца хIама эцаш долча гIулакхах оалилга. Терминала карта дIатIадилле, дIалу цар шоаш ийцача хIамах ахча. Тахан латтача хана, геттара атта гIулакх да из массанена.