Skip to main content

Маьхашта тIахьожам чIоагIбергба

Мархий бетта маьхаш лакхдергдоацаш, тIахьожам лоаттабергба республикерча паччахьалкхено.

«Мархий бетта базарашка, тикашка маьхаш айдергдоацаш, бохкаш бола кхача лакхача боараме хургболаш, тIахьожам лоаттабе лерхI вай мехка. ХIама йохкаш мел йолча моттигашка, хIанззехь дIа-хьа дахьийтад буача кхачан мах айбе йиш яц, аьнна, чIоагIо яь каьхаташ, цул совгIа, наха дукхагIа ийдеш долча даара маьхаш Iолохде деза, аьнна, соцам баьб цу гIулакха оарцагIбаьннараша», — йоах тхога кхаьчача хоамо.

Цхьаболча кхачан маьхаш тахан айденнилга теркалдаьд цар. Масала, нарсаш, коартол, помидораш, хох, моажолг маьха 1% езъеннай. Иштта, айбаьб мах котама, чкъаьра, хьоара, фуашта. ТIахьожам лоаттабе лерхI цу гIулакха дIахо а.