Skip to main content

Наькъаш цIенде арабаьннаб болхлой

ХIара Iуйран балха е кхыча гIулакхашта арадаьнна долхаш, вайна гу, моажа къоанзолгаш ювхаш лела болхлой, наькъаш цIендеш, гонахьа лостам беш боахкаш хул уж. Ди-бийса доацаш, къахьегачарех лархIа мегаргболаш ба уж нах.

Наха салоIача деношка а, белаш беехке, шахьарий куц сийрдадоаккх цар. «ХIара денна арабоал тха болхлой наькъаш, гонахьара моттигаш нувхех, демах, хоттах цIенъе. Наькъашка машенаш йолаялалехь, дIаболабу цар шоай къахьегам», — йоах тхога кхаьчача хоамо.

Укх наькъа, Наьсарера, Шолжа-Шахьарера моттигаш цIенъеш хилар уж. Цига леларашка дехар ду, боккъал а лорае наькъашкара бокъонаш! Машенашкара каьхаташ, шушаш, кхыйола нувхаш ара ма кхувса! Аллийта цу чу, шоаш чукхаьчача дIакхоссаргйолаш! Хам бе, лерхIам бе, хIара денна вайна тIехьа наькъашка лостам беш леларий!