Skip to main content

Наьсарен коммунальни боахама болхлоша гIув чура нувхаш араяьхай, цхьа гув хиллал

Укх массехк дийнахьа; Наьсарен шахьара администрацега латкъаш бар бахархой; хий дац, яхаш.

Цигара №44 йолча цIен тIехдаха, чIоагIа диза латта лармаш, хий хьаэза, доассадир. Из де дезар, бокъонга диллача, бахача наьха чотах, болхлой бар.

Иштта тахан хий къувлача гIув чура нувхаш а араяьхар. Уж нувхаш цу гIув чу тайсараш, е цу цIен е лоалахарча цIен бахархой ба.

Сакхетаме хургдолаш кхеде шоай бераш, шоаш а хила хIаман хьисап долаш, шоай лоалахой а шахьар а лоархIаш. Иштта ца хуле, дIахо а хий доацаш, хий къувла гIувнаш чура нувхех хьалйиза а хургья вай, из хьал юха а юха а кердадоалаш хила тарлу, — аьлар, шоаш бахархошка кхайкарал деш, администраце болхлоша.