Skip to main content

Шолжа района юрташка 60 гали гаргга нувхаш гулъйир

Шолжа района администрацен болхлой арабаьнна хилар Эса гонгахьара моттигаши, цу юхера хьун оагIонаши цIенъе. «Эбарг-Юртара Шолжа гонахьара моттигаш, нувхех, мукъайоахаш хилар бахархой. Iокхийсача нувхашта юкъе дукхагIа яраш шушаши, буъа кхача чулелабу кIопилгаши яр.

Уж еррига моттигаш лертIача хьале йоалаеш дукха къахьийгар, Iаламах дог лазаш арабаьннача наха. Из беркате болх чубодаш ба, «Россе хий» яхача, ерригача россе акцен. ХIаман хьурмат довзаши лорадеши волча саго леладергдац из тайпара гIулакх.

Дала салаIа, хоза ха яккха хьаенна беркате моттигаш, бIехььеш дIаухараш къамах дог лазарех бац. Лораде Iалам! ХIара салаIа Iохайнача саго шийна тIехьа нувхаш дIайоахе, иштта ийрча хургдац хьал.