Skip to main content

«Спид-кхуврчера» лораш вIашагIкхийтар, дарбан моттиге Iеш болчарца

«Наследие» яхача реабилитационни моттиге баха хилар, Спида духьала тIом лоаттабеча кхуврчера лораш. Тахан, цу моттиго доккха новкъостал лоаттаду, наркотиках хьокхабаларах халача, унзарча хьале болча наха. — Тахан из болх, эггара хьалхарча юхьанца дIакхахьа безарех латташ ба.

Уж лораш, тахан, хьалхара баха бац цу моттиге. Каст-кастта цига болхаш, наркотикех хьокхабеннача наха гIо деш, болх дIахьош ба уж. Цу кхуврче бадача наьха, дукха хул хаттараш. Эггара дукхагIа хеттар да: ВИЧ фу яхалга да, мишта ха деза из шийна дий, лоравалар мишта хила деза цу унзарча лазарах.

Лекцега ладийгIачул тIехьагIа, ВИЧ шийна дий ха чакхбала безам бараш дукха хилар. 25 саг вар, шоай могашал, малагIча лагIа тIа латт ха безам болаш. Царна юкъе бар цигара болхлой а. Массанеца Iадика ювцаш, Спида духьала тIом лоаттабеча лораша, дегIа зе деш долча хIамаех лоралуш, наркотик яха дохьаж юхе ца дуташ цIенача, беркатеча вахаре дикаш кхолла тIахьийхар, «Наследие» яхача моттиге Iешбараш.