Skip to main content

Тишъенна хин турбаш хувцаргья

Шолжа-Шахьарера хин турбаш хувца оарцагIбахар цу даькъ тIара болхлой.

ВисаитовгIар оалача урам тIара 50 метр чулоацаш йола хин турбаш хувца езаш да этта хьал.

Из бахьан долаш, Iуйран итт сахьат даьлча дIакъайла, сайран диъ даллалца хий доагIаргдац ВисаитовгIар, Привокзальни оалача урамашка. Хьалха тха газето хоам баьбар, цу шахьарерча 15 моттиге лийлха турбаш хувцаш, болх дIабихьаб, аьнна.