Skip to main content

Украинера бехача наха гIо де кийча я ГIалгIайче

Вай республикерча Тохкама кхуврча, шоай вахара моттигах бехача нахага хоам бу, Россе Хоамех йолча керттерча моттиго, Бехача наьха хаттараш яха посташ йоаржаелгах. Из проект кхеллай шоай цIенах беха, чубаха тхов-кIийле йоацаш, дукха кхоачамбоацараш хьалхашка латташ, халача хьале болча наьха гIулакха. Хьалха тха газето хоам баьбар, ишттача хьале этта нах тIаэца, царна гIо де кийча ба ГIалгIай мехка аьнна. Луганскери, Донецкери беха арабаьннача наха чуIе 300 моттиг кийчъяьй.

Тахан Украинера арабаьннача наха хьалхашка латта керттера кхоачамбоацараш-баха кхерам боацаш фусам хилар, болх бе йиш хилар, ишколе, кхыйолча моттигашка деша бахар, Iаьдалгара цхьацца гIо-новкъостала, ахча эца аьттув балар. Цу дерригача хаттарех, иштта, кхыдола моллагIа шоашта хьалхашка этта хIама дашха йиш хургья цу наьха, Бехача наьха хаттараш яхача, хештегах.

Иштта, цу наха, шоай ха безам бар тахка йиш йолаш, номераш йоаржаяьй РФ Тохкама кхуврча.