Skip to main content

Урама хьал тоадаьд

Овражная оалача урама бахархоша, дукха лоткъамаш даьд Iаьдалга, догIа дийлхача, цига гIолла дIа-хьа ваха хала хул яхаш.

Урама гIулакх цу хьале латта, дукха ха я.

ХIанз соцам баьб, тIадоагIача шера, никъ хила боаггIача боараме тоабе. Цига булларгба асфальт.

ХIаьта, хIанзарчоа, жагIа тесса нийсбир никъ, догIан хий хьалха санна сецаргдоацаш.