ГӀалгӀай къаман
юкъара газет

Шолже хица Ӏалашо яра хьалаш тоадеш латт

ГӀалгӀайчен Шолже аргӀ-аргӀагӀа тодеш латт хица Ӏалашо яра хьалаш, къаьнара хин турбаш кердачарца хувцаш, яхаш, хоам бу «Сердало» газетага доал деча даькъ тӀарча администраце. Цига вахар шахьара кулгалхо Ӏумаранаькъан Аслан, цун гӀонча Беканаькъан Халид.

Карарча хана Шолжа-Шахьара ЖКХ говзанчаша къаьнара хин турбаш йолча даькъ тӀара хий чудилла хинна нах, хӀанз керда хийцача хин турбаш тӀа дӀахотташ ба. Из болх дӀахьош ба Пхьилекъонгий урам тӀа. Иштта карарча шера из болх дӀахьоргба итт урам тӀа, 3848 метр йӀаьха моттиг я из ерригаш а дӀалаьрхӀача. Технически балхаш дӀахьош хиларах, цхьаццадолча даькъ тӀа хий хьадагӀац», - йоах хоамо.

Шахьара кулгалхочо белгалдир, уж балхаш дӀахьош да каст-каста хин турбаш лелхаш хилар бахьан долаш. Из декхар кхоачашде болхлой болабелар 2021 шера, карарча хана из кхоачашбаьб 17200 метр йолча моттиге. Цул совгӀа, 30% тишъенна турбаш а хийцай.

Из беррига болх беш ба, шахьара бахархошта цахадаш хий хилийта лаьрхӀа.

Электронни газета язле

(PDF) кӀира цкъа арадувла къаман юкъара «Сердало» газет, цӀагӀара ара ца воалаш деша таро я

Хьаязде