Skip to main content

МагIалбик хоржамаш дIадахьа кийчлуш я

Хоржамаш хьатIакхачара йола ха кIезига йиссай.

 

 

ТIема — сийлен шахьаре, МагIалбике, цу денна еш йола кийчо йистеяла йоал.

Шахьарерча администраце, хоржамий даькъа тIа кийчо мишта яьй хьожаш, болх дIахьо. Масса оагIорахьа кхерамзлен Iалашо яьйий а, хоам беш йола материалаш кийчъяьйий а, оборудовани малагIча хьале я а, хьожаш чакхбоалаш ба уж.

Тахан хоржамий даькъа тIа баха хилар архитектура, градостроительства отдела викал Галайнаькъан З., иштта шахьара администраце кулгалхочун гIонча Садакъанаькъан М.

Масса оагIорахьа кийчо яьйий хара терко тIаяхийтар, эггара лоадам боацар а юкъера даьккха хургдоацаш.

МагIалбика кулгалхой шоашта могар деш ба, хоржамаш долча деношка кхоачамбоацараш нийслургдоацаш.