ГӀалгӀай къаман
юкъара газет

Илдарха-ГӀалий тӀа, наьха дехарах, хий чудиллад

ГӀалгӀайчен Илдарха-ГӀалий тӀа, наьха дехарах, моттигерча Ӏаьдало хий чудиллар, яхаш, дийцар «Сердало» газетага шахьара администраце.

«165 метр йӀаьха хин турбаш чуяьхкай. Доал деча даькъ тӀарча кулгалхочо нах тӀаэцаш дола ди дӀахьош, 73 шу даьннача Хьоашаланаькъан Мустафас, лоалахарча урам тӀа ухаш, хий кхухьаш багӀача 10 дезало шоашта хий чудиллар дехаш яздаь каьхат Ӏодийшар. Шахьара кулгалхочо Дидиганаькъан Ахьмада тӀадиллача декхарах, Бачаланаькъан урама даькъ тӀа хий цадоагӀаш хиларца дувзаденна дехар кхоачашдир», - йоах хоамо.

Бахархоша баркал аьлар моттигерча Ӏаьдала, цу тайпара сиха шоай хьашт кхоачашдарах. Мехка шахьарашка, юрташка бахача наха йоагӀаш йола терко еш хилара, цхьа дика масала да из.

Электронни газета язле

(PDF) кӀира цкъа арадувла къаман юкъара «Сердало» газет, цӀагӀара ара ца воалаш деша таро я

Хьаязде